Финансиране

ФЕРМЕР 2016 ООД и Кубота България разширяват лизинговата си схема съвместно със Сожелиз за закупуването на нова земеделска техника, като включва и тракторите от М серия и прикачния инвентар Кубота.

Условията на промоционалната схема са:

• Лизинг до 36 месеца (за трактори М7 до 60 месеца)
• Възможност за авансово или разсрочено плащане на ДДС
• Първоначална вноска – мин. от 5% при авансово плащане на ДДС и мин. 15% при разсрочено ДДС
• Годишна лихва – 1 %
• Минимална остатъчна стойност

Гаранционният срок на машините се запазва – до 48 месеца или до 4000 моточаса, което от събитията настъпи първо.

Всички продукти от марката КУБОТА (трактори, самоходни косачки и прикачен инвентар) могат да бъдат закупени при тези условия. За повече информация относно кампанията, моля обърнете се към нашите търговски партньори в страната.