Тороразпръсквачки

Модели DSC/DSM/DSM-W/DSX/DSX-W/DSX-W

Тороразпръсквачки с работна ширина от 9 м до 54 м.
Три серии включващи различни модели с различен капацитет и възможности:
DSC – модели с обем от 700 л, 900 л и 1400 л. Широчина на разпръскване от 9 м до18 м. Хидравлично управление.
DSM и DSM-W – за средни по големина стопанства. Модели с обем от 1100 л, 1550 л и 2000 л. Широчина на разпръскване от 10 м до 24 м. Моделът DSM-W е с електронна везна.
Най-големият модел от серията DSX е с широчина на разпръскване от 12 м до 54 м. Гамата включва два модела с обем 1500 л и 1875 л, който може да се увеличи съответно до 3450 л и 3900 л. Моделите DSX-W и DSX-W Geo са с електронна везна, а моделът DSX-W Geo e подготвен за Геоспред и Геоконтрол.
Сподели