Култиватори – предсеидбени

TH1000/TH2000F/TH3000F/TH4000F

ПЕРФЕКТНА ПОДГОТОВКА НА СЕМЕННОТО ЛЕГЛО

Култиваториза предсеитбена подготовка. Четири зони на работа:

Зона1:Подравняваща дъска или подравняващи пружини

Зона2:Валяк за раздробяване на буците

Зона3:Четири или пет реда S-образни пружинноокачени работни органи

Зона4:Подравняване чрез единичен или двоен валяк. Различни модели.

Модели сработна широчина от 4,50 м до 9,10 м. Три серии с различни видове работниоргани и валяци.

Серия TH2000: Модели с работна широчина от 4,50 м до 6,10 м. Четири реда S-образнипружинно окачени работни органи 45х10мм или 32х10мм. Различни видове валяци.

Серия TH3000: Модели с работна широчина от 6,10 м до 9,10 м. Пет реда S-образнипружинно окачени работни органи 45х10мм или 32х10мм. Различни видове валяци.

Серия TH4000 (Тежка серия): Модели с работна широчина от 4,00 м до 6,00 м. Четири редаS-образни пружинно окачени работни органи 45х10мм или 32х10мм. Различни видовеваляци.

TH_techinfo

Сподели